Dzwony kościoła w Jonkowie

Opis Dzwonów

1) Dane techniczne

Mały Dzwon Imię: Maria Materiał: staliwo Ton: f’’ (+) Średnica: 70 cm Wysokość (z koroną): 65 cm Wysokość korony: 7,5 cm Waga: ok. 120 kg Rok Odlania: 1922 Odlewnia: Bochumer Verein Gussstahlfabrik, Bochum

Średni Dzwon Imię: św. Roch Materiał: staliwo Ton: cis’’ (+) Średnica: 83 cm Wysokość (z koroną): 78 cm Wysokość korony: 9,5 cm Waga: ok. 250 kg Rok Odlania: 1922 Odlewnia: Bochumer Verein Gussstahlfabrik, Bochum

Duży Dzwon Imię: św. Jan Chrzciciel Materiał: staliwo Ton: h’ (-) Średnica: 97 cm Wysokość (z koroną): 91 cm Wysokość korony: 11,5 cm Waga: ok. 350 kg Rok Odlania: 1922 Odlewnia: Bochumer Verein Gussstahlfabrik, Bochum

2) Opis dekoracji

(od góry) Mały Dzwon Korona płytowa Na szyi – karb, Inskrypcje: B.V.G. BOCHUM 1922 Karb Na płaszczu – napis: MARIA. 3 karby w dolnej części płaszcza Średni Dzwon Korona płytowa Na szyi – karb, Inskrypcje: GEG. V. BOCHUMER VEREIN I. BOCHUM 1922. Karb Na płaszczu – napis: ROCHUS 3 karby w dolnej części płaszcza Duży Dzwon Korona płytowa Na szyi – 2 karby, Inskrypcje: GEG. V. BOCHUMER VEREIN I. BOCHUM 1922. 2 karby Na płaszczu – napis: JOHANNES BAPT. 5 karbów w dolnej części płaszcza

https://www.youtube.com/watch?v=UaJSxVR3otE

NOWY SZTANDAR OSP JONKOWO

Komitet Fundacji Sztandaru paint new

Szanowni Państwo!

Życie, zdrowie, dbałość o mienie to wartości bliskie każdemu. O ich ochronę ludzie zabiegali od zarania dziejów. W tym celu zaczęli tworzyć Ochotnicze Straże Pożarne. Minimalizowanie skutków wielu zdarzeń na terenie naszej gminy i powiatu zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie, która bezpośrednio uczestniczy w akcjach ratowniczych.

Rok 2018 jest rokiem jubileuszu 110-lecia istnienia straży pożarnej w Jonkowie. W związku z tą rocznicą, w drodze podziękowania za długoletnią działalność oraz ochronę przeciwpożarową powstał Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP w Jonkowie. Ufundowanie nowego sztandaru jest najlepszym dowodem na uhonorowanie strażaków za ich poświęcenie i odwagę w ratowaniu życia i mienia o każdej porze dnia i nocy.

                Uroczyste wręczenie sztandaru odbędzie się 15 września przy udziale wszystkich fundatorów, którzy przyczynią się do zakupu sztandaru. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do społeczeństwa i przedstawicieli zakładów pracy o wsparcie finansowe na tak szczytny cel. Najhojniejsi sponsorzy uhonorowani zostaną imiennym gwoździem, który osobiście wbiją w drzewiec sztandaru podczas uroczystego wręczenia sztandaru.

Środki na zakup sztandaru gromadzone są na koncie jednostki w Warmińskim Banku Spółdzielczym oddział w Jonkowie.

nr konta 48 8857 0002 3001 0000 0130 0001

                                      

   z dopiskiem „wpłata na sztandar”

Prosząc o wsparcie dziękujemy jednocześnie za każdą złotówkę. Gdyż przy fundowaniu sztandaru liczy się przede wszystkim powszechność wsparcia, a nie jego kwota.

Liczymy na Państwa zrozumienie i poczucie odpowiedzialności za naszą wspólną sprawę.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący i członkowie

Komitetu Fundacji Sztandaru