OGÓLNY SPIS PRAC KONSERWARORSKICH, REMONTOWYCH, BUDOWLANYCH, ITP., W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA od 1 lipca 2007 (ks. Krzysztof Chrostek)

2007 - wykonanie nowego nieinwazyjnego ogrzewania kwarcowo-halogenowego w kościele

2008 - gruntowny remont kaplicy przedpogrzebowej (wzmocnienie dachu, położenie nowej dachówki, nowa posadzka, ściany, sufit)
2008-2009 – gruntowny remont plebanii (nowe okna, nowa instalacja elektryczna, hydrauliczna, grzewcza, podłogi, ściany, sufity)
2009 - wycinka starych drzew na Cmentarzu Parafialnym
2010 - nowa instalacja nagłośnieniowa kościoła
2011 - termomodernizacja budynku Domu Katechetycznego (ocieplenie, nowe okna, nowy piec i instalacja grzewcza)
2012 - konserwacja 4 figur z kościoła (Jezusa i Maryi, oraz dwóch figur św. Rocha)
2012 - w ramach współpracy z muzeum we Fromborku wstępna konserwacja ołtarza bocznego (strona prawa – Ołtarz Czyśćcowy) oraz pełna konserwacja obrazów św. Rocha, św. Michała Archanioła i Matki Bożej Różańcowej
2012 - generalny remont dachu kościoła i założenie nowych dachówek
2012 - ułożenie kostki na terenie Cmentarza Parafialnego cz.1
2013 - konserwacja antependium ołtarza głównego
2013 - modernizacja terenu wokół kościoła (konserwacja zieleni i wycinka starych drzew)
2014 - w ramach współpracy z muzeum we Fromborku wstępna konserwacja ołtarza bocznego (strona lewa – Ołtarz Różańcowy) oraz obrazu Zwiastowanie Pańskie i 4 zabytkowych rzeźbionych świeczników
2014 - konserwacja zwieńczenia ołtarza głównego
2014 - wymiana cementowych płyt chodnikowych i starego polbruku na kostkę granitową przed wejściem do kościoła, przełożenie na nowo opaski kamiennej
2014 - ułożenie kostki na Cmentarzu Parafialnym cz.2
2014 - wymiana instalacji oświetlającej front kościoła
2014 - wstępna konserwacja i strojenie organów piszczałkowych z 1897 roku, firma Goebel z Królewca
2014 - zabezpieczenie wejścia do kościoła i na strych kościoła (kraty – metaloplastyka)
2014 - konserwacja ceglano­drewnianego ogrodzenia kościoła
2014 - generalny remont dachu Domu Katechetycznego i założenie nowych dachówek
2015 - konserwacja 8 figur z ołtarza głównego
2015 - generalny remont dachu plebanii i założenie nowych dachówek
2016 - monitoring kościoła i plebanii
2016 - renowacja kamiennych schodów wejściowych do kościoła i z zakrystii na plebanię
2016 - trwa konserwacja architektury Ołtarza Głównego, snycerki bazy, kapitele i listwy

2017 - Po pracach konserwatorskich i wystawie w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku powróciły do parafii po oczyszczeniu i konserwacji wstępnej: ołtarz boczny tzw. Ołtarz Różańcowy, Obraz Zwiastowanie Pańskie, oraz 4 rzeźbione lichtarze pogrzebowe

2017 - dalsza konserwacja Ołtarza Głównego

2017 - konserwacja i modernizacja organów piszczałkowych - etap I

2018 - prace naprawcze zawieszenia 3 dzwonów na wieży kościoła parafialnego

2018 - demontaż starych zniszczonych i montaż nowych ławek w kościele parafialnym - inwestycja pokryta w 100% z datków Parafian

2018 - budowa chodnika od ul. Klonowej do Cmentarza Parafialnego - wspólna inwestycja z Sołectwem Jonkowo

2018 - pełna konserwacja organów piszczałkowych - etap II kończący

2019 - wymiana starego polbruku i trelinki w chodniku otaczającym kościół na kostkę granitową, oraz wymiana opaski okalającej mur kościoła z cementowej na kamienną

2019 - budowa chodnika od ul. Klonowej do Cmentarza Parafialnego - wspólna inwestycja z Sołectwem Jonkowo

2019 - ostatni etap prac konserwatorskich naszego Ołtarza Głównego, czyli montaż snycerki ołtarzowej: uszaki małe i nakładki ołtarzowe

III.2020/VI.2021 - pandemia covid-19 - prace wstrzymane

2021 - wymiana uszkodzonego pieca w Domu Katechetycznym na ekologiczny piec na pellet V generacji

2022 - prace porządkowe na Cmentarzu Parafialnym

2022 - budowa parkingu przy Cmentarzu Parafialnym

2022 - prace dekarskie na dachu kościoła, poprawienie okuć blachowych sterczyn i uzupełnienie brakujących części

2022 - wymiana przegniłego odeskowania wieży sygnaturkowej na kościele parafialnym

2022 - wymiana starego pieca na plebanii na ekologiczny piec na pellet V generacji

2023 - szczegółowa inwentaryzacja Cmentarza Parafialnego i rozpoczęcie działalności internetowej strony cmentarza na platformie E-CMENTARZE

2023 - zakup pierwszych instrumentów i powołanie parafialnej Orkiestry Dętej, oraz nawiązanie ścisłej współpracy z OSP Jonkowo celem pozyskiwania środków na dalszy zakup instrumentów oraz działalność Orkiestry dla dobra Parafii i Gminy Jonkowo

2023 - prace renowacyjno - złotnicze naczyń liturgicznych

2023 - nowe (w dalszym ciągu tymczasowe) ambona i ołtarz nawiązujące do architektury ołtarza głównego

2024 - uzupełnianie danych dotyczących dysponentów grobów

2024 - rozpoczęcie przygotowań do koniecznych prac konserwatorskich kapliczki przy posesji kościoła