9 NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok B

odpoczynek

Jeden dzień w tygodniu trzeba przeznaczyć na odpoczynek. Chodzi w nim o czas dla Boga, bo spotkanie z Nim zawsze regeneruje siły ciała i ducha; o czas dla siebie, aby nabrać dystansu w tej karuzeli, w jaką włącza nas codzienne życie, zwłaszcza praca zawodowa; o czas dla bliskich, zwłaszcza w rodzinie. Ich życie i problemy winny być nam znane. Trzeba się spotkać, by wysłuchać, by radować się z sukcesów i wspomagać w pokonywaniu przeciwności. Jest to również czas dla ludzi samotnych, chorych, kalekich, pogrążonych w depresji. Oni czekają na spotkanie. Chcą uczestniczyć w naszym życiu, ale chcą też, byśmy mieli dla nich chwilę i uczestniczyli w ich życiu.Zlekceważenie odpoczynku nocnego i niedzielnego jest poważnym zagrożeniem życia. Zmęczenie skraca życie ciała i ducha. Kto chce żyć w pełni, winien docenić odpoczynek, który nigdy nie jest lenistwem.

ogłoszenia parafialne

1) Nabożeństwa czerwcowe - w tygodniu po mszy św., w niedzielę o 11.15

2) Bóg zapłać za wszelką pomoc w organizacji uroczystości Bożego Ciała - strażakom z OSP Jonkowo i OSP Mątki, liturgicznej służbie ołtarza, naszej orkiestrze na czele z naszym organistą - panem Mateuszem, Rodzicom i dzieciom uczestniczącym aktywnie w procesji, pani katechetce Magdalenie, osobom, które tak pięknie przygotowały cztery ołatrze na trasie procesji i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej pięknej uroczystości.

3) W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także I piątek miesiąca - od 17.30 spowiedź św.