3 NIEDZIELA WIELKANOCNA, Rok B

swiadek Chrystusa

Chrześcijanin został powołany, aby o tym świadczyć. Dlatego odczytywany dzisiaj fragment Ewangelii kończy się wspaniałym Chrystusowym oświadczeniem: Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48), które wskazuje na najważniejsze zadanie, a równocześnie największą radość ucznia Jezusa. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, uświadamiamy sobie, że uczniowie Chrystusa bardzo dobrze to zrozumieli, bo kiedy Piotr tłumaczy Żydom to, co się stało z Jezusem, stwierdza wyraźnie: „Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami” (3,15).

ogłoszenia parafialne

1) Wczoraj we Wrzesinie młodzież z klasy ósmej naszej Szkoły Podstawowej przyjęła sakrament bierzmowania. Proszę o modlitwę w ich intencji, aby wiarę swoją potrafili bronić, wyznawać i według niej żyć.

2) 14–20 kwietnia, XVI Tydzień Biblijny pod hasłem: Powołani do wspólnoty – Komunii Z Bogiem i bliźnimi w Kościele. Tydzień Biblijny otworzy Niedziela Biblijna i Ósme Narodowe Czytanie Pisma Świętego – w tym roku Dziejów Apostolskich pod hasłem Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie. W czasie tego wydarzenia zaproszeni jesteśmy do bardziej intensywnego studiowania Słowa Bożego, osobiście i w gronie bliskich.