XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

przebaczenie

Na początku każdej Mszy Świętej prosimy Boga o przebaczenie naszych słabości i grzechów. Pan Bóg hojnie nas obdarza przebaczeniem, bo posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. To darowanie win zobowiązuje i nas do przebaczania bliźnim. To jest nasze chrześcijańskie powołanie. Mamy sobie to uświadomić szczególnie w czasie Eucharystii.

Myśl o przebaczeniu bliźnim przewija się w całej dzisiejszej liturgii słowa. Szczególnie mocno wybrzmiała ona w Ewangelii. Na pytanie Piotra, ile razy ma przebaczyć swemu bratu, kiedy on wykroczy przeciw niemu, Pan Jezus odpowiada, że aż siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze. A potem obrazowo ukazuje nam tę prawdę w przypowieści o niemiłosiernym słudze. Do przebaczenia wzywają nas również słowa z pierwszego czytania, bo tego, kto nie przebacza, kto się mści, spotka zemsta Pana. A św. Paweł w drugim czytaniu przypomina, że wszyscy należymy do Pana, bo za wszystkich On umarł i zmartwychwstał. W życiu i śmierci należymy do Niego. Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga, który wszystkich jednakowo kocha. Mamy o tym pamiętać w naszych relacjach z bliźnimi. Mamy sobie wzajemnie przebaczać, nie chować urazy i tak zwyciężać zło, które oddala nas od Boga i ludzi.

ogłoszenia parafialne

1) W poniedziałek święto św. Stanisława Kostki - Patrona Polski, w czwartek święto św. Mateusza Apostoła, w sobotę wspomnienie św. Ojca Pio

2) W niedzielę 24 września po mszy świętej o godzinie 11.30 zebranie dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

3) W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy dwoje naszych Parafian: +Pawła Tkaczyk i +Zofię Liberadzką. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.