UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, Rok A

więta Boża Rodzicielka

Syn Boga wkroczył w czas, by nam umożliwić jego uświęcenie. Przyniósł wszystkie potrzebne do tego łaski i pokazał nam, jak się to robi. Najdoskonalej wykorzystała to Jego Matka, która od swego poczęcia żyła nie tylko prawem ziemskiego dotleniania, ale Jej serce biło zawsze rytmem świętości i wieczności. Pan rozpromienił swe oblicze nad Nią i obdarzał Ją swoją łaską. To Ona budowała dom, w którym każda sekunda zamieniała się w akt miłości Boga i ludzi.

Ona też jest wzorem dla nas. Mamy budować dom promieniujący Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą prowadzi nas Pan.

Dokonuje się to, jak przypomina św. Paweł, gdy żyjemy w duchu modlitwy Ojcze nasz, gdy Ojciec Niebieski ma w naszej rodzinie najwyższy autorytet. Tak było w życiu Maryi, skoro „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swym sercu” (Łk 2,19). Innymi słowy – omawiała je z Ojcem Niebieskim.

Przed nami kolejny rok, który należy uświęcić. Dokonuje się to pod warunkiem stałego kontaktu z Bogiem na modlitwie. To Bóg uświęca nasz czas. My mamy wypełniać Jego wolę.

Nowy kalendarz winien zapisać sam Bóg, a my winniśmy dokładnie wypełnić to, czego On od nas oczekuje. Każdego dnia mówimy bowiem: „Ojcze, bądź wola Twoja”.

ogłoszenia duszpasterskie

1) Rozpoczynamy czas odwiedzin duszpasterskich. W tym tygodniu z racji kolęd mszy świętej nie będzie. Jedynie w piątek uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - msze święte z poświęceniem kredy i wody tak jak w niedzielę: 8.00, 10.00 i 11.30

2) Jest wolna intencja mszalna - niedziela 8 stycznia godz. 10.00

3) W Trzech Króli będziemy gościli w naszej parafii Kwintet Dęty (parafialno-gminno-młodzieżowy) z Grodziczna - rodzinnej parafii Pana Organisty. Kwintet zaprezentuje kolędowo-świąteczny repertuar na instrumenty dęte.

kolęda2016

2.01 - poniedziałek od 15.30 - ulica Ogrodowa (dwóch księży)

3.01 - wtorek od 15.30 - Łomy strona lewa (od świetlicy)

4.01 - środa od 15.30 - Łomy strona prawa i od 16.00 ul. Kolejowa (dwóch księży)

5.01 - czwartek od 15.30 - ul. Krótka i Wędrowna (dwóch księży)

7.01 - sobota od 11.00 - ul. Spacerowa (dwóch księży)